РЕШЕНИЕ № РК 36-16/08.01.2019г.

ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №2

Обявление за приключване на договори Д-ОП-213, Д-ОП-220, Д-ОП-221, Д-ОП-222, Д-ОП-227, Д-ОП-228, Д-ОП-229, Д-ОП-230, Д-ОП-231, Д-ОП-232, Д-ОП-233, Д-ОП-235 и Д-ОП-236

Обява, документация и приложения към нея

1/2019

Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София   по   10 обособени позиции

ПРОТОКОЛ №1

Договори

Обявление за възложена поръчка

Страници