Обявление за приключване на договор № Д-ОП-118/26.08.20г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-117/26.08.20г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-116/26.08.20г.

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отваряне на ценови предложения

Договори

Договор

Обявление за възложена поръчка - сключени договори

РЕШЕНИЕ № РК 36-2964 от 15.09.2020г.

ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

Страници