00398-2015-0022

„Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство / на нов строеж: ОБЩЕЖИТИЕ на Медицински университет-София в УПИ IV, кв. 387а, м.бул.България-Медицински Комплекс-Медицински Университет, гр.София, р-н Триадица