00398-2016-0009

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Медицински университет-София”