00398-2016-0010

Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство /на обект: Реконструкция и основно обновяване включващо въвеждане на енергоспестяващи мерки, оборудване и обзавеждане на сградата на студентско общежитие Блок 6 към база на СОССБОС при МУ-София, находяща се в гр.София, кв.Лозенец, ул.Плачковица N19