19/2015

„Доставка на стъклария необходима за провеждане на учебния процес 2015г в Медицински факултет при Медицински университет-София” под № 9042760 в АОП.  /ОТТЕГЛЕНА !!!/