15/2018

„Доставка на консумативи за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет към Медицински университет-София за 2017г. по 12  обособени позиции»