6/2018

„Доставка на материали, химикали и консумативи по проект с входящ №ФНИ Б02/240 на тема «Наследствени малкомозъчни атаксии-молекулна епидемиология в българска популация и търсене на нови форми», Договор ДФНИ Б02/3 от 12.12.2014г., финансиран от ФНИ, МОН с ръководител проф.д-р Ивайло Търнев, дмн по 6 обособени позиции»