00398-2019-0013

Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет - София.