10/2019

Доставка на химикали и реактиви за нуждите на предклиничните катедри на Медицински факултет за 2019 г. и химикали и реактиви, необходими за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет - София по 18 обособени позиции