00398-2020-Tekusht remont

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ