00398-2014-0015

 „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София  по 7  обособени позиции: 1. Ученически маси и столове; 2. Офис столове; 3. Лабораторни столове;  4.  Метални шкафове и стелажи; 5. Офис обзавеждане; 6. Мека мебел и 7. Посетителски пейки

Видимост на тази публикация: 
Public - accessible to all site users