00398-2016-0005

„Доставка и монтаж на модулни операционни зали с интегрирана система за трансфер на видеоинформация и система от метални панели за Катедра по хирургия при Медицински факултет на Медицински университет-София“