00398-2019-0016

Периодична доставка на перилни и почистващи препарати, почистващи препарати за подове, сапун, големи и малки пликове за смет от полиетилен, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за  2020-2021г.  по   2 обособени позиции

Договор

Обявление за възложена поръчка - сключен договор

Договори

Договори

Обявление за приключване на договори

ДОГОВОР №Д-КС-27 от 22.11.2019г.

Протокол

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Окончателен протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП

Страници