Резултати от пазарна консултация-Покана с изх. №2594/20.06.2019

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени изх.№2652/27.06.2019г.

Документация за обществена поръчка

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени Изх. №2594/20.06.2019

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

00398-2019-0005

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Резултати от пазарна консултация-Покана с изх. №2468/12.06.2019

ПРОТОКОЛ №1

Договори

Страници