9/2020

 

„Доставка на течни горива- бензин и дизелово гориво с карти за безналично разплащане на пос терминал за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София по   2 обособени позиции“