20/2015

„Доставка на други консумативи необходими за провеждане на учебния процес 2015г. в Медицински факултет при Медицински университет-София” под № 9042759 в АОП.