00398-2017-00012

„Доставка на апаратура и специализирано оборудване за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009г.,  финансиран от ФНИ,МОН, за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет - София и Медицински университет - Пловдив по 13 обособени позиции"