00398-2017-0007

"Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, по 95 обособени позиции".