8/2019

„Доставка на стъклария за 2019 г. за нуждите на предклиничните катедри на Медицински факултет към Медицински университет - София по 9 обособени позицииˮ