13/2016

Доставка на зъботехнически материали и консумативи за  учебната 2016/2017 г. – летен и зимен семестър, необходими за студентите от I, II и III курс  специалност “Зъботехник”  при Медицински колеж – София по 9 обособени позиции