11/2016

„Доставка на системи за дентална цифрова рентгенография за нуждите на Факултет по дентална медицина при Медицински университет София, включваща – монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение на персонала” под № в АОП 9051596