7/2019

Доставка на реактиви и консумативи за научно-изследователска дейност по българо-американски проект «Генетични и епигенетични проучвания на феталното развитие на човешкия мозък“ по  3 обособени позиции