03/2016

Доставка на химикали и реактиви, необходими за провеждане на учебния процес 2016/2017г. във Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София по Лот 1F – Растителни дроги и тинктури”