24/2015

“Извършване на дезинсекция, дератизация и дезинфекция  на звената на МУ-София по 6 обособени позиции” под №9043519 в АОП. /ОТТЕГЛЕНА!!!/