00398-2020-KLI

„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София”