00398-2019-0007

„Доставка на апаратура и специализирано оборудване по Договор ДУНК 01/2 от 2009г.,  за нуждите на Научно-изследователски комплекс, Медицински Университет - София и Медицински университет - Пловдив по 6 обособени позиции"