7/2018

 „Доставка на материали, химикали и консумативи по проект с входящ №Н03/16 на тема „МикроРНК профилиране при аденокарциноми и плоскоклетъчни карциноми на белия дроб при български пациенти“ за изпълнение на научно-изследователска дейност по Договор ДН03/14 от 19.12.2016г., финансиран от ФНИ, МОН с ръководител доц. Радка Кънева, дб  по 4 обособени позиции»