00398-2017-0004

”Отпечатване на материали за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет-София за 2017/2018 г. по 5 обособени позиции"