00398-2020-0001

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА/АУЛА/ НА МУ-СОФИЯ В СГРАДАТА НА УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ – ЕАД“