8/2020

Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция  на звената на МУ-София