9030010

„ Периодична доставка на хранителни среди, биологични продукти с къс срок на годност и тестове за микробиологична диагностика, необходими в обучението на студенти и лекари специализанти през 2014 година по 5 обособени позиции, както следва: 1. Хранителни среди и биологични продукти с къс срок на годност, 2. Антибиотични дискове (картриджи х 50 диска) и прилежащи реактиви,  3. Сухи хранителни среди и тестове, 4. Хранителни среди и тестове към фирмена диагностична апаратура  (ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА - АПАРАТ ЗА ХЕМОКУЛТУРИ „БАКТЕК” на производител фирма  Бектон Дикинсън)  и  5. Пособия към хранителни среди за еднократна употреба“.