4/2015

„Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост предоставени за управление  от Медицински университет-София” под № 9038584 в АОП  /ОТТЕГЛЕНА !!!/