12/2019

Доставка на консумативи за нуждите на предклиничните катедри на Медицински факултет за 2019 г. и  консумативи, необходими за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет - София по 10 обособени позиции