00398-2016-0006

„Избор на оператор за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Медицински университет  – София, Ректорат и звена по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1- Избор на оператор за предоставяне на услуги по стандарт GSM/UMTS/LTE и обособена позиция № 2- Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги”.