Договор № Д-ОП-29/13.05.20г.

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-13/01.04.20г.

Обявление за приключване на договор № Д-ОП-10/26.03.20г.

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени с изх.№1645/27.05.2020г.

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключени договори

00398-2020-0008

Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика към сектор Център по Молекулна медицина, Катедра Медицинска химия и биохимия, Медицински факултет при Медицински университет – София по 7 обособени позиции

Страници