Протокол № 2

Протокол № 1

00398-2019-0002

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН  АРХИТЕКТУРЕН  ПРОЕКТ ЗА ШЕСТЕТАЖНА УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И РЕКТОРАТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ - ДЕКАНАТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ МУ- СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ КЪМ МУ – СОФИЯ, КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР И ПОДЗЕМЕН  ГАРАЖ

Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП

Решение № РК 36-190/14.02.2019 год.

Договори

Обявление за възложена поръчка

Протокол

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Обявление за приключване на договор Д-ОП-159

Страници