00398-2019-0006

„Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане за студентско общежитие на Медицински университет – София, филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - гр. Враца по 4 обособени позиции“