00398-2016-0017

„Инженеринг /инвестиционно  проектиране и строителство/ за текущо обновяване на УЧЕБНА АУДИТОРИЯ на Медицински факултет при Медицински университет- София, заемаща част от  втори и трети етаж в сградата на  СБАЛ „Майчин дом“ на ул. Здраве №2“