17/2015

Доставка на  материали, химикали и консумативи по проект № ФНИ-Б02/242 финансиран от ФНИ, МОМН с ръководител проф. д-р Вихра Миланова на тема „Генетично изследване на ендофенотипи при биполярно афективно разстройство“ под уникален код в АОП 9042162