10/2016

„Осигуряване на online достъп до научна медицинска информация в платформата OvidSP  Wolters Kluwer за срок от  1 година“ под № в АОП 9051442