9026970

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти /ИП/ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на договор с гарантиран резултат: „Изпълнение на енергоспестяващи мерки по договор с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно възстановителни работи за сградите на База СОССБОС при Медицински Университет София: Студентско общежитие-Блок 11, студентско общежитие - Блок 25 и студентско общежитие - Блок 40 Б с адрес: град София. Студентски град „Христо Ботев""