00398-2015-0008

 „ДОСТАВКА НА НОВИ ШЕСТ БРОЯ ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТНА РАЗРАБОТКА ЗА ПОДМЯНАТА НА АСАНСЬОРНИТЕ УРЕДБИ, ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, МОНТАЖ НА НОВИ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА /ФДМ/ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ”