00398-2016-0021

„Доставка на материали, химикали и консумативи за научно-изследователска дейност по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., финансиран от ФНИ,МОН за нуждите на Научно-изследователски комплекс.