9011852

“Доставка на материали и консумативи по проект ДФНИ Б01/8 от 21.11.2012г. ФНИ, МОМН с ръководител доц. Каменова на тема: "Лечебна ефективност на лазерно - асистираната фотоактивирана дезинфекция в денталната медицина" по 2 обособени позиции.