22/2015

„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В ДВЕ СГРАДИ НА МЕДИЦИНКИ УНИВЕРСИТЕТ –СОФИЯ, ОБОСОБЕНИ В ДВЕ ПОЗИЦИИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция 1: „Извършване на основни и текущи РСМР по кабинети, лаборатории, зали и аудитории, включително и инсталации в сградата на Фармацевтичния факултет при МУ-София“; Обособена позиция 2: „Извършване на текущи РСМР по кабинети, лаборатории, зали и аудитории в сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София” под № 9042980 в АОП