7/2020

Застраховка на недвижимите имоти публична държавна собственост и публична общинска собственост, предоставени за управление  от Медицински университет-София