Резултати от пазарна консултация-Покана с изх. №3159/08.08.2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Документация и приложения към нея

Протокол № 1

Решение и Обявление

00398-2019-0009

Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 64 обособени позиции

ПРОТОКОЛ №1

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени изх. № 3159/08.08.2019г.

Т-РЕШЕНИЕ № РК 36-1337 ОТ 07.08.2019 ГОД.

Т-ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА ЖУРИТО

Страници