Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Обявление за изменение

Допълнително споразумение

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Договори

Разяснения по постъпили въпроси съгласно чл.33 от ЗОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор Д-ОП-20/20.01.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Страници