Протокол №1

Договори

Обявление за възложена поръчка

00398-2020-0001

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЛЕКЦИОННА ЗАЛА/АУЛА/ НА МУ-СОФИЯ В СГРАДАТА НА УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ – ЕАД“

Протокол № 1

Договор

Обявление за възложена поръчка-сключен договор

Протокол № 1

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключени договори по обособени позиции №№1, 2 и 3

Страници