ПРОТОКОЛ №1

Договори

Обявление за възложена поръчка - сключване на договори по об.позиция № 1 и № 2

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени изх. № 2556/18.06.2019г.

Протокол

Покана за пазарни консултации с представяне на предложения с индикативни цени

Документация и приложения към нея

Решение и Обявление

Обявление за възложена поръчка

00398-2019-0004

Доставка на „Барокамера с О2“ за нуждите на Катедра по „Неврология“ при Медицински факултет на Медицински университет – София.

Страници