5/2016

“Извършване на дезинсекция, мониторинг, дератизация и дезинфекция  на звената на МУ-София по 6 обособени позиции” под № 9050185 в АОП.