9009257

 

"АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО, СЕРВИЗНО И ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЧАСОВО АВАРИЙНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ В СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ с четири обособени позиции:

об.поз.№1: МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ; об.поз.№2: ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ; об.поз.№3: СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ НА СОССБОС;об.поз.№4: ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”