00398-2017-0011

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на звената на Медицински университет -София“.