00398-2013-0023

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ РСМР В ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕТО ИМ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ (ПО ПРОЕКТ, С ИЗДАДЕНО СТАНОВИЩЕ ОТ ОДБХ – гр.СОФИЯ) И РЕМОНТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ПОДМЯНА НА СГРАДНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ (ЕЛ., ВиК И ОВиК) В ДРУГИ ПЕТ БРОЯ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА ПРЕДКЛИНИЧЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, находяща се в гр.София, ул. „Здраве” №2”