6/2015

„Осигуряване на online достъп до научна информация в платформата OvidSP  Wolters Kluwer за срок от  1 година, финансиран  по проект BG 051 PO001 – 6.2.18 – 0001 „Нови възможности за лекарите в България“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ под № в АОП 9040317